Beschermd monument

Hoeve Ter Burcht: duiventoren

Beschermd monument van 10-12-2014 tot heden

ID: 11545   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11545

Besluiten

Duiventoren van hoeve Ter Burcht
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2014  ID: 5611

Beschrijving

De duiventoren van de hoeve Ter Burcht te Ardooie is beschermd als monument.Waarden

De duiventoren van de hoeve 'Ter Burcht', het vroegere neerhof van het voormalige kasteel van Autvyver, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een vrijstaande bakstenen duiventoren, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, bestaande uit een centraal torenvolume met tuitgeveltje en lagere zijvleugels, met opdeling duivenverblijf stalletjes, met diverse bouwsporen en bewaarde interieurelementen als balkenroostering en nissen voor duivennesten.
Als zijnde het restant van de heerlijkheid van Autvyver, van de feodale site met kasteel en neerhof die zich op deze plaats bevond en die wordt weergegeven in Sanderus' Flandria lllustrata (1641-1644).

sociaal-culturele waarde


Als voorbeeld van het gebruik en het voorrecht van het houden van duiven op een kleine heerlijkheid, voor voedsel- en mestvoorziening.
Als symbool van gezag en teken van rijkdom. Het houden van duiven was één van de rechten die verbonden waren aan een heerlijkheid.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ter Burcht

Autvijverstraat 2 (Ardooie)
Neerhof van het voormalige kasteel van Autvyver, voornamelijk bestaande uit 19de- en 20ste-eeuwse hoevegebouwen, met duiventoren minstens opklimmend tot de 18de eeuw en cichorei-ast uit het interbellum.