Beschermd monument

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden
ID: 11561   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11561

Besluiten

Jachtwachtershuis van kasteel De Rode Poort met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2799

Beschrijving

Het voormalig jachtwachtershuis is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt ook de directe omgeving van het pand, met name de tuin, beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het voormalig jachtwachtershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde het voormalige poortgebouw van het kasteeldomein 'De Rode Poort' en als zijnde een interessant voorbeeld van een restauratie waarin eigentijdse elementen op een geslaagde manier werden verwerkt met de oudere bestanddelen.

historische waarde

Als zijnde het voormalige poortgebouw van het kasteeldomein 'De Rode Poort' en als zijnde een interessant voorbeeld van een restauratie waarin eigentijdse elementen op een geslaagde manier werden verwerkt met de oudere bestanddelen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Rijselstraat 233 (Brugge)
Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachterhuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis.