Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Rijselstraat
Locatie Rijselstraat 233 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/472.1
  • OW000416

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Rijselstraat 233, Brugge (West-Vlaanderen)

Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachterhuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalig jachtwachtershuis is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt ook de directe omgeving van het pand, met name de tuin, beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het voormalig jachtwachtershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Als zijnde het voormalige poortgebouw van het kasteeldomein 'De Rode Poort' en als zijnde een interessant voorbeeld van een restauratie waarin eigentijdse elementen op een geslaagde manier werden verwerkt met de oudere bestanddelen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.