Beschermd monument

Belfort-Hal

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 11565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11565

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

Het Belfort en de Lakenhal van Brugge zijn beschermd als monument.Waarden

De Halle en het Belfort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.