Beschermd monument

Landhuis van het Brugse Vrije

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
11571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11571

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

Het Landhuis van het Brugse Vrije, soms ook het Paleis van 't Vrije genoemd, is beschermd als monument. In de afbakening van de bescherming is ook het achterliggende Huis De Caese opgenomen.Waarden

Het oud Paleis van 't Vrije is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Huis De Caese

Hoogstraat 4 (Brugge)
Classicistisch breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak (leien). Opgetrokken naar ontwerp van meester-metslaar E. Goddyn (Brugge) in opdracht van het bestuur van het Brugse Vrije.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".