Beschermd monument

Klooster en kerk van de zusters Theresianen: klooster

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11577

Besluiten

Kloosters en godshuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4262

Beschrijving

Het voormalig Theresianenklooster te Brugge, is beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig Theresianenklooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als een in kern 17de-eeuws klooster van de zuster Theresianen dat in het begin van de 19de eeuw in gebruik is genomen als militair hospitaal en later als kazerne. De oorspronkelijke sobere typologie van de kloosterpanden met binnentuin, overwelfde pandgang, kapittelzaal en kelders is nog goed bewaard.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster en kerk van de zusters Theresianen

Achiel Van Ackerplein 3 (Brugge)
Voormalig klooster en kerk van de zusters theresianen. Vanaf 1806 in gebruik als kazerne, later zogenaamd "Majoor Weylerkazerne". Voormalig klooster bestaande uit een kerk ten oosten van het plein en ten zuiden afgebakend door de Hugo Losschaertstraat; deels ingebouwd, nu leegstaand kloostergebouw, gelegen ten noorden van de kerk.