Beschermd monument

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael: poortgebouw

Beschermd monument van 05-05-1959 tot heden
ID: 1158   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1158

Besluiten

Modelhoeve van abdij van Maagdendal: poortgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1959  ID: 420

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het poortgebouw van de voormalige cisterciënzerinnenabdij Maegdendael, na 1840 omgebouwd tot een hoeve.Waarden

Het poortgebouw van de modelhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Kloosterstraat 40 (Tienen)
In 1840 werd het ensemble zwaar geteisterd door brand, de bewaarde elementen dateren uit de 17de en meestal 18de eeuw.