Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schuur met puntgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
115995
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/115995

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

Puntgevel van een schuur in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schuur met puntgevel

Heuvelhofstraat 5 (Landen)
Puntgevel van een schuur in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Dorpskern Laar

Everspoelstraat, Heuvelhofstraat, Hunsbergstraat, Mottendelstraat, Wangestraat, Wijngaardstraat (Landen)
De bebouwing van dit zeer landelijk dorp concentreert zich rond de Everspoel-, de Wijngaard- en de Mottendelstraat. Het waardevol gedeelte van de dorpskern situeert zich echter langs de Heuvelhof- en Mottendelstraat.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Schuur met puntgevel

Heuvelhofstraat 5 (Landen)