Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Orsmaal

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-06-2000 tot heden

ID: 116   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/116

Beschrijving

De dorpskern van Orsmaal (Linter) is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde Hof ten Steen, de Smidskapel of Witte kapel en de Sint-Pieterskerk maken geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Orsmaal is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

met het door weiden, boomgaard en meidoornhagen omkaderde hof ten Steen en de ommuurde Sint- Pieterskerk in zijn onmiddellijke nabijheid vormt de dorpskern van Orsmaal een opmerkelijk groene enclave die op treffende wijze refereert aan structuur, samenstelling en omvang van deze oude feodale site uitgebouwd rond de bescheiden waterburcht van de hertogen van Brabant.
Rond deze opvallend gave feodale kern ontwikkelde zich een randbebouwing met onder meer tolhuis, pastorie en gemeentehuis annex school die tekenend is voor de recentere ontwikkelingen van Orsmaal tot een kleine, landelijke gemeente aan de Gete.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Orsmaal

3e Regt.Lansiersstraat, Ezelsbaan, Helen-Bosstraat, Sint-Truidensesteenweg (Linter)
Als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van Brabant ressorteerde, vormt Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog nadrukkelijk aanwezig zijn.


Is de omvattende bescherming van

Boomgaard en tuin van het Hof ten Steen

Helen-Bosstraat 30 (Linter)
Feodaal kasteel, afgebrand in 1868 en heropgebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en opnieuw aangepast in 1906; waterkasteel met boomgaard van circa 2,5 hectare met 4 appelaars en 46 perelaars met stam­ omtrekken tot meer dan 2 m; relicten van landschappelijke sierbeplanting.


Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter)
Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.