Beschermd monument

Tolhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
11605
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11605

Besluiten

Stedelijke bibliotheek
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1962  ID: 503

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het tolhuis is beschermd als monument. Het tolhuis werd in 1884 als stedelijke bibliotheek ingericht. De bescherming omvat het gotische tolhuis aan het Jan van Eyckplein, het gebouw in de Spanjaardstraat en de verbinding tussen beide gebouwen. Het smalle gebouw op de hoek van het Jan van Eyckplein en de Spanjaardstraat met de gelijkvloerse verdieping die bestaat uit een galerij met rondboogarcaden behoort niet tot de bescherming als monument.Waarden

De stedelijke bibliotheek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Tolhuis

Jan van Eyckplein 1-2, Spanjaardstraat 2 (Brugge)
Pand gelegen ten noorden van de Sint-Jansbrug waar sinds een onbekend tijdstip de grote tol namelijk de tol op internationale en interregionale handel werd geheven tot het einde van het Ancien Régime. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen en bewaart een oude kern en sporen van een bouwfase omstreeks het einde van de 15de eeuw. Tolhuis met omstreeks eind 19de eeuw heropgebouwde gevel met puntgevel in Doornikse steen en Brabantse zandsteen. Rechts bakstenen trapgevel, eveneens heropgebouwd in vierde kwart 19de eeuw, naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Links vooruitspringende aanbouw met een trap en opengewerkt voorportaal, links geflankeerd door het natuurstenen geveltje van de rijkepijnders, heropgebouwd eind 19de eeuw. Hoekhuis bij Spanjaardstraat met een bakstenen trapgevel van 1930, evenals de aanpalende smalle galerij met trapgevel links ernaast.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.