Beschermd monument

Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie: kapel

Beschermd monument van tot heden

ID
11610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11610

Besluiten

Kapel van Spermalie
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-1980  ID: 1532

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De kapel van het Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie te Brugge is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van de Kapel van Spermalie als volgt werd gemotiveerd:
"Deze kapel waarvan de bouw werd aangevat in 1620, werd in na-gotische stijl gebouwd wat in de 17de eeuw als vrij zeldzaam mag worden beschouwd.
Het gebouw evoceert eveneens een stuk kloostergeschiedenis als onderdeel van het derde klooster der Cisterciënzerinnen, voorheen onder meer gevestigd te Sijsele op het domein "Spermalie". Na plundering van het klooster door de geuzen in 1576 vluchtten de kloosterlingen naar Brugge waar ze in 1600 een nieuw klooster stichtten, in de Snaggaardstraat, waar ze het "Duinenhof" hadden aangekocht.
In de 14de eeuw was dit stenen huis met ronde donjon als refuge ingericht. Sporen van werken uitgevoerd in de 15de eeuw vindt men terug op de kaart van Marcus Gerards van 1562.
In 1796 werd het klooster opgeheven en tot staatseigendom verklaard.
In 1840 vestigt er zich een nieuwe kloostergemeenschap "Zusters van de Kindsheid van Maria" welke zich toewijdde aan onderwijs en opvoeding van dove en blinde kinderen, en die de naam "Spermalie" voor congregatie en school overnamen. Ook heden nog fungeren de gebouwen als school voor doven en blinden, tevens is er de hotelschool gevestigd."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000381, Kapel van Spermalie, advies KCML (1980).


Waarden

De kapel van Spermalie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

Snaggaardstraat 9-11 (Brugge)
Heden Instituut "Spermalie" voor doven en blinden en Hotelschool, ondergebracht in een complex met aan de Snaggaardstraat de hoofdingang met imposante 18de-eeuwse deuromlijsting die via de kloostergang in verbinding staat met twee 17de-eeuwse huizen waar onder andere het verblijf was van de abdis. Dominerende kapel uit 1614-1634 aan de Snaggaardstraat met achterin liggende kloostergang, eveneens opklimmend tot de 17de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.