Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sluis De Blauwe Sluis: kreek en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-02-1976 tot heden

ID: 11613   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11613

Besluiten

Blauwe Sluis met kreek en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-1976  ID: 937

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving en de kreek bij de Blauwe Sluis te Lapscheure zijn beschermd als landschap. In hetzelfde besluit werd de sluis beschermd als monument. De sluis maakt geen deel uit van het beschermde landschap. De Duitse bunker ten zuidoosten van de sluis hoort wel bij het beschermde landschap.Waarden

De omgeving van de Blauwe Sluis en de kreek is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Duitse bunker met open gevechtsstelling

Zeedijk zonder nummer (Damme)
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken ter hoogte van Blauwe Sluis als onderdeel van de 'Hollandstellung'.


Sluis De Blauwe Sluis

Zeedijk zonder nummer (Damme)
De Blauwe Sluis dateert van 1746 en ligt onder de Zeedijk bij de kreek 'het Lapscheurse Gat', op de grens met Nederland.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.