Beschermd cultuurhistorisch landschap

Site Ten Doele

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-03-1987 tot heden

ID
11614
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11614

Besluiten

Site Ten Doele
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1987  ID: 2291

Beschrijving

De site Ten Doele, gelegen langs de Westkapellesteenweg te Oostkerke, is beschermd als landschap. De bescherming omvat de motteheuvel met de onmiddellijke omgeving.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de site Ten Doele als volgt: deze motte is één van de weinig goed bewaarde 11de-12de -eeuwse sites aan de kust en is dus een belangrijk element voor de ontginningsgeschiedenis van de kustvlakte.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000536, Site ten Doele (STROBBE M., 1987).


Waarden

De site Ten Doele is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site Ten Doele en omgeving

Oostkerke (Damme)
De site ten Doele omvat een graslandkern met een goed bewaarde mottesite gelegen in de polders ten noorden van Damme.