Beschermd monument

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael: uitbreiding

Beschermd monument van 04-02-1977 tot heden
ID: 1162   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1162

Besluiten

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendaal
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1977  ID: 1097

Beschrijving

De gebouwen van de voormalige cisterciënzerinnenabdij Maegdendael, na 1840 omgebouwd tot hoeve, zijn beschermd als monument. Het betreft een uitbreiding van de bescherming van het poortgebouw bij koninklijk besluit van 5 mei 1959.Waarden

De abdij (in haar geheel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Kloosterstraat 40 (Tienen)
In 1840 werd het ensemble zwaar geteisterd door brand, de bewaarde elementen dateren uit de 17de en meestal 18de eeuw.