Beschermd monument

Herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke

Beschermd monument van 15-09-1982 tot heden
ID: 11624   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11624

Besluiten

Hotel d'Hanin de Moerkerke en Coupure
definitieve beschermingsbesluiten: 15-09-1982  ID: 1819

Beschrijving

Het herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoofdvleugel tussen de Coupure en de Witteleertouwersstraat en de zijvleugel van acht traveeën aan de Witteleertouwersstraat. Het noordelijke gedeelde van de zijvleugel aan de Witteleertouwersstraat, bestaande uit de vier traveeën links van de toegangspoort, is niet in de bescherming als monument opgenomen.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke als volgt gemotiveerd: "Als goed bewaard voorbeeld van een 18de-eeuws groter en rijker herenhuis, hetgeen voor de Brugse binnenstad eerder zeldzaam is gezien een globale economische recessie die deze stad in de 18de eeuw kenmerkt."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier 4.01/31005/438.1, Hôtel d'Hanins de Moerkerke (M. Goossens, 1982).


Waarden

Het hôtel d'Hanin de Moerkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Hôtel d'Hanins de Moerkerke

Coupure 1, Predikherenstraat 40, Witteleertouwersstraat 1A (Brugge)
Herenhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw bestaande uit een haakse hoofdvleugel tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure, en eertijds twee zijvleugels, één ten oosten (aan de Coupure), (2) en twee ten zuiden (aan de Witteleertouwersstraat), (3 a en 3 b). Heden haast volledig ingebouwd en vroegere structuur dus moeilijk herkenbaar. Gebouwd na het uitgraven van de Coupure (1752-1753) waarbij de voormalige grond van het predikherenklooster is herverkaveld. In de loop van de 19de eeuw toegankelijk via een staatsieplein aan de Predikherenstraat, tussen de huidige nummers 30 en 36, dat leidde naar de hoofdvleugel. Nu deels in gebruik als woning en deels leegstaand en verwaarloosd.