Beschermd cultuurhistorisch landschap

Houtsaegerduinen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-10-1981 tot heden

ID: 11639   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11639

Besluiten

Houtsaegherduinen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1981  ID: 1714

Beschrijving

De Houtsaegerduinen te De Panne en Koksijde zijn beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke en esthetische waarde van de Houtsaegerduinen als volgt gemotiveerd werden:

wetenschappelijke waarde: natuurwetenschappelijk omwille van het voorkomen van de knopbiesgemeenschap (confer Westhoek), een mozaïek van duinroosjesstruwelen en hoog gedifferentieerde Galium-verum graslandjes; de aanwezigheid van zeer gaaf meidoorn-liguster-struweel en van verscheidene moeras- en waterplantengemeenschappen. Avifaunistisch omwille van de ornithologische rijkdom wat broedvogels en doortrekkers betreft; deze rijkdom wordt bepaald door de grote verscheidenheid aan biotopen en ermee samengaand het groot aantal gradiënten.

esthetische waarde: het betreft hier een domein dat tot nu tot nagenoeg ongestoord is gebleven (matige bejaging, geen druk voor toeristen) en dat zich zo op een natuurlijke wijze heeft kunnen ontwikkelen.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000413, Houtsaegerduinen, advies KCML (1981).


Waarden

De Houtsaegherduinen zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houtsaegerduinen

De Panne (De Panne), Koksijde (Koksijde)
De duinen van het natuurreservaat Houtsaegerduinen behoren tot de zogenaamde middeloude duinen en zijn ontstaan tijdens de 14de-16de eeuw. Het gebied kent een afwisseling van grote pannes en paraboolduinen wat zorgt voor gevarieerde biotopen. De vegetatie bestaat uit een mengeling van duingraslanden en struweelbegroeiing die kalkminnend is. In het zuiden en oosten van de ankerplaats komen restanten van duinakkers voor die herkenbaar zijn aan kleine verwilderde percelen met een houtwal errond. In de zuidoostelijke hoek liggen gedeelten van het Kerkepannebos, één van de oudste bosaanplantingen aan de Vlaamse kust met een rijke flora.