Beschermd monument

Samenstel van burgerhuizen

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID: 11640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11640

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4261

Beschrijving

De twee burgerhuizen zijn beschermd als monument.Waarden

De panden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Als kenmerkend voorbeeld van een late toepassing van maaswerk dat vanaf het einde van de 15de eeuw tot in de jaren 1630 veelvuldig werd toegepast in de lokale bouwstijl;
Als woonhuis dat een zorgvuldig versierd salon bewaart met twee 19de-eeuwse marmeren schouwen en een laatbarok plafond.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als goed bewaarde 17de-eeuwse woning met typische doch fraai gerestaureerde gevels.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Samenstel van burgerhuizen

Ezelstraat 67-69 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), door jaarankers gedateerd "1631". Vrij ingrijpende "Kunstige Herstelling" van 1912-1913. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van architect J. Mostaert (Brugge) met betrekking tot de straatgevels.