Hoeve Groot Magdalenagoed met dreef en omheining

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-10-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Stuivenbergstraat
Locatie Stuivenbergstraat 1 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/31005/700.1
  • OW002488

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Groot Magdalenagoed

Stuivenbergstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Historische hoeve zogenaamd "Groot Magdalenagoed", zie bord boven ingang van boerenhuis. De hoeve met dreef ten zuiden en ten zuidoosten zijn beschermd als dorpsgezicht sinds 2004.

Beschrijving

De hoeve Groot Magdalenagoed met dreef en omwalling is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de toegangsdreef ten zuidoosten, de dreef ten zuiden van de site en de omwalde hofstede met boerenhuis, stalvleugel, wagenhuis, schuur en bakhuis opgesteld rondom een open erf.

Waarden

De hoeve het Groot Magdalenagoed met dreef ten zuiden en ten zuidoosten is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een historische site, welke tijdens het Ancien Regime -vermoedelijk reeds sinds de late middeleeuwen- eigendom was van de leprozerij Magdalena.
Het betreft een gaaf bewaarde historische structuur, welke teruggaat op de 18de-eeuwse en 19de-eeuwse configuratie, zoals duidelijk herkenbaar op de Ferrariskaart (1770-1778), op de Caerte figuratif opgemaakt door landmeter Dhauw in 1787 in opdracht van het leprozenhuis en op het primitief kadasterplan (1835).

De volgende te behouden componenten dragen bij tot de gaafheid en de herkenbaarheid van deze historische site:
De toegangsdreef ten zuidoosten, de dreef ten zuiden van de site, de rechthoekige omwalling. De aanwezigheid van de houtige elementen langs de gracht en de toegangsdreef, versterkt visueel de structuur én heeft in historisch perspectief door de lange aanwezigheid en de typische beheersvorm een belangrijke waarde.
De omwalde hofstede met historische herkenbare gebouwen als het boerenhuis, de stalvleugel, het wagenhuis, de schuur en het bakhuis, opgesteld rondom een open erf.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.