Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Eligius: toren en romaanse delen

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 11675   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11675

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

De toren en de oude delen van de parochiekerk Sint-Eligius zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de 12de-eeuwse romaanse kerk, die in de 19de eeuw werd uitgebreid met een nieuwe neogotische kerk.Waarden

De toren en de oude gedeelten van de Sint-Eligiuskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.