Hoeve Fort van Beieren

Beschermd monument van 19-04-2013 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Gemeneweidestraat
Locatie Gemeneweidestraat 51 (Brugge)
Alternatieve naam Het Klein Fort van Beieren

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/2183.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Fort van Beieren

Gemeneweidestraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

17de-eeuwse hoeve van het langgeveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel onder ongelijkmatig pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw met een zwart gepekte plint.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 17de-eeuwse hoeve Het Klein Fort van Beieren te Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, is beschermd als monument.

Waarden

Hoeve zogenaamd Het Klein Fort van Beieren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zijnde een historische hoevesite die oorspronkelijk één geheel vormde met het nabijgelegen kasteel. De 17de-eeuwse hoeve van het lang geveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel wordt als dusdanig weergegeven op 18de-eeuwse kaarten.
Het belang van de hoeve wordt geïllustreerd door de omvang van de gaaf bewaarde volumes van het boerenhuis met geïntegreerde stal en schuur, en ook door de omvang van de huiskavels zoals aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Hoeve van het langgeveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel onder ongelijkmatig pannen zadeldak, met een kern die zeker opklimt tot de 17de eeuw.
Als zijnde een boerenhuis met geïntegreerde stal- en schuurvleugel waarvan de naar het erf gerichte gevel sterk opengewerkt en geritmeerd door de muuropeningen. De achtergevel daarentegen is traditioneel geslotener.
Het interieur van het boerenhuis is gaaf bewaard. Het bewaart onder meer de samengestelde balkenlagen van moer- en kinderbalken, rode Boomse tegels. De opkamer bewaart een vloer van rode en zwarte Boomse tegeltjes in ruitmotief en een imposante haard met houten geprofileerde haardbalk.
De impostante schuur heeft een bakstenen westgevel en een beplankte oostgevel. Centraal is de schuur voorzien van een doorrit geflankeerd door massieve steunberen. De driebeukige schuur bewaart een interessante structuur bestaande uit schaargebinten en een gedeeltelijk aardgebinte met lange kromme stijl, geplaatst op bakstenen sokkels.

sociaal-culturele waarde


Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een 17de-eeuwse hoeve en als dusdanig een relict van de leefwijze in deze periode.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.