Beschermd monument

Hoeve De Grote Schuure

Beschermd monument van 19-04-2013 tot heden

ID
11683
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11683

Besluiten

Hoeve Het Klein Fort van Beieren, hoeve De Groote Schuure met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2013  ID: 5154

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve met bergschuur te Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Hoeve zogenaamd De Groote Schuure, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De hoeve behoort tot het bouwhistorisch erfgoed van de streek met een geschiedenis die zeker terug gaat tot de 18de eeuw. De historische structuur van de hoeve is bewaard gebleven. Op de kaart van Ferraris van 1770-1778 is het woonhuis weergeven op dezelfde locatie. De bergschuur dateert uit de 18de eeuw en illustreert het versteningsproces. De overige hoevegebouwen dateren uit de 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Een hoeve, toegankelijk via een lange dreef, bestaande uit gaaf bewaarde losse bestanddelen, een boerenhuis en een bergschuur.
Een gaaf bewaard woonhuis dat vermoedelijk dateert uit de 18de eeuw en dat in 1880 werd uitgebreid met een geĆÆncorporeerde stalvleugel en wagenkot. Het woonhuis wordt getypeerd door de rechthoekige muuropeningen met behouden schrijnwerk, een witbeschilderd parement en gepekte plint.
Als zijnde een hoevesite die gedomineerd wordt door een bergschuur, een schuurtype dat uitsluitend voorkomt in de Kustpolders en waarvan er slechts enkele zeldzame voorbeelden nog bewaard zijn. De bergschuur op onregelmatige plattegrond is een voorbeeld van een verstening. De noordgevel bewaart nog zijn structuur in stijl- en regelwerk met beplanking.

sociaal-culturele waarde


Als zijnde een hoeve die door het opvallende volume van zijn bergschuur een visueel baken vormt in de omgeving.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De grote schuure

Gemeneweidestraat 61 (Brugge)
Hoeve "De grote schuure" toegankelijk via een lange dreef afgezoomd door populieren. In de ommeloper van Romboutswerve van 1609 vermeld als "hofstede, wylent twee hofsteden" en in 1701 "hofstede met een huysken en hof van plaisance daer op staende".