Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-04-2013 tot heden

ID
11685
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11685

Besluiten

Hoeve Het Klein Fort van Beieren, hoeve De Groote Schuure met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2013  ID: 5154

Beschrijving

De omgeving van de hoeven De Groote Schuure en Het Klein Fort van Beieren te Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Omgeving van de hoeves zogenaamd Het Klein Fort van Beieren en De Groote Schuure, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De onmiddellijke omgeving van de historische hoeves wordt bepaald door goed bewaarde huiskavels met deels bewaard historisch grondgebruik als graasweide en met bewaarde aflijning zoals aangeduid op het primitief kadasterplan van circa 1835. Dit historisch graslandgebruik ging gepaard met inpassing van hoogstamfruitbomen als boomgaard.
De gaaf bewaarde huisweiden vormen de directe visuele omgeving van de historische hoeves zogenaamd Het Klein Fort van Beieren en zogenaamd De Groote Schuure. Deze huiskavelstructuur is aangeduid op het primitief kadasterplan, aldus is er sprake van historisch constant graslandgebruik in combinatie met hoogstamboomgaarden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren

Gemeneweidestraat (Brugge)
De omliggende percelen horend bij de hoeven zogenaamd het Klein Fort van Beieren en de hoeve de Groote Schuure vormen de historische huiskavels bij de beide hoeven en dragen een typerend en historisch constant grondgebruik als graasweide.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve De grote schuure

Gemeneweidestraat 61 (Brugge)
Hoeve "De grote schuure" toegankelijk via een lange dreef afgezoomd door populieren. In de ommeloper van Romboutswerve van 1609 vermeld als "hofstede, wylent twee hofsteden" en in 1701 "hofstede met een huysken en hof van plaisance daer op staende".


Hoeve Fort van Beieren

Gemeneweidestraat 51 (Brugge)
17de-eeuwse hoeve van het langgeveltype met geĆÆncorporeerde stal- en schuurvleugel onder ongelijkmatig pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw met een zwart gepekte plint.