Beschermd monument

Natiehuis La Flandre

Beschermd monument van 07-12-1983 tot heden

ID
11686
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11686

Besluiten

Gebouwengeheel
definitieve beschermingsbesluiten: 07-12-1983  ID: 1948

Beschrijving

Het voormalig natiehuis La Flandre is beschermd als monument. Het gaat om een gebouwengroep met 16de-eeuwse kern, die in 1923 verbouwd tot één geheel door de loge La Flandre. De aansluitende maçonnieke tempel werd later beschermd in 1998.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde en artistieke waarde van de gebouwengroep als volgt werden gemotiveerd: De historische waarde wordt gevormd door de ontwikkeling van het ensemble van gebouwen sinds de 16de eeuw en de overgebleven bouwsporen als getuigen van diverse transformaties. Het gebouw in de Beenhouwersstraat geldt als bakstenen breedhuis met zes traveeën, vermoedelijk uit 16de eeuw. Typerende elementen zijn de geschilderde lijstgevel met bovenverdieping uitkragend op een fries van afwisselende korf- en Tudorbogen, de rechthoekige vensteropeningen, regelmatig geritmeerd en op de begane grond gevat in een vlakke omlijsting en de houten ramen van een recenter type (18de -19de eeuw). Het gebouw naar de Sleutelbrug toe, bestaat uit een grotendeels vrijstaande zijtrapgevel met sporen van verbouwing. De dichtgemetselde rondboognissen waren oorspronkelijk vensters. Gedeeltelijk op deze zijgevel aansluitende bevinden zich bijqebouwen met de voorgevels in de reie gemetseld. Kenmerkend is de trapgevel van twee traveeën uit 17de eeuw, met rechthoekige vensters onder geblokte ontlastingsbogen. Ernaast staat een lager gebouwtje onder zadeldak uit de 18de eeuw. Het middelste travee bekroond door een dakkapel met fronton, een zolderluik in rondboogvormige geblokte omlijsting en met spiegel op de vrij hoge borstwering. De artistieke waarde wordt gevormd door het complex daken- en volumespel van deze gebouwen, strategisch gelegen aan de reie en uiterst zichtbaar vanop de brug, beheerst het stadsbeeld en vormt een onmiskenbare karakteristiek van het Brugse stadsgezicht.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000461, Gebouwengroep Beenhouwersstraat, advies KCML (S.N., 1983).


Waarden

Het gebouwengeheel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Natiehuis La Flandre met vrijmetselaarstempel

Beenhouwersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".