Beschermd monument

Sint-Janshospitaal

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID
11688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11688

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

Het 13de-eeuwse Sint-Janshospitaal te Damme, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen, is beschermd als monument.Waarden

Sint-Janshospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Janshospitaal

Burgstraat 2-4, Kerkstraat 33 (Damme)
13de-eeuws hospitaal opgetrokken in vroeggotische stijl, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen. Is één van de zeldzaam bewaarde vroege voorbeelden van burgerlijke architectuur in Vlaanderen.