Vastgestelde historische tuin of park

Kasteeldomein Nieuwenhoven

Vastgestelde historische tuin of park van tot heden

ID
11690
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11690

Beschrijving

Dit historisch park betreft het kasteeldomein Nieuwenhove. Het betreft een uitzonderlijke parkaanleg in landschappelijke stijl met riant karakter, nu moeilijk waarneembaar, als deel van het zeer uitgestrekte kasteeldomein, teruggaand op het volgens het neerhof-opperhofschema gebouwde zomerverblijf van de abten van de Sint-Trudo-abdij. Kasteel, kasteelboerderij en park zijn in privébezit, terwijl bossen en landerijen nu het Provinciaal Domein Nieuwenhoven vormen. Het kasteeldomein onderging een interessante evolutie: een geometrische aanleg een eerste maal vóór 1825 in vroeg-landschappelijke stijl als ‘Engels’ park herzien en een tweede maal in landschappelijke stijl met riant karakter tussen 1860 en 1878, gelijklopend met de aanpassing en aankleding van de gebouwen en met de opdeling van het erf in een erekoer en boerenerf. Deels omwalde, deels ommuurde voormalige moestuin.

De site bewaart ook nog elementen van de 17de-eeuwse inrichting van het abdijdomein, de voorganger van het huidige kasteeldomein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Nieuwenhoven

Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)
Uitzonderlijke parkaanleg in landschappelijke stijl met riant karakter, nu moeilijk waarneembaar, als deel van zeer uitgestrekte kasteeldomein, teruggaand op het volgens het neerhof-opperhofschema gebouwde zomerverblijf van de abten van de Sint-Trudo-abdij.