Beschermd cultuurhistorisch landschap

Westhoekduinen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-07-1962 tot heden

ID
11696
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11696

Beschrijving

De Westhoekduinen te De Panne werden beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 1 maart 1935. Deze bescherming werd een eerste keer administratief gewijzigd bij besluit van de secretaris-generaal van 31 december 1940. Een tweede wijziging bij koninklijk besluit van 4 juli 1962 houdt eveneens een wijziging van de verbodsbepalingen in het oorspronkelijke beschermingsbesluit in.Waarden

De duinen gelegen tussen de Noordzee, de Franse grens, de gemeenten Adinkerke en De Panne zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Oorlogsconstructies uit de Tweede Wereldoorlog

Duinhoekstraat 66, 70-72, 76 (De Panne)
Militaire constructies uit de Tweede Wereldoorlog ter hoogte van het gehucht Duinhoek/De Leugenaar, ten noorden/noordwesten van Adinkerke, ten zuiden van De Panne, op twee kilometer van de kustlijn verwijderd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.