Beschermd monument

Sint-Christoffelhoeve

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden
ID: 11697   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11697

Besluiten

Sint-Christoffelhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 487

Beschrijving

De Sint-Christoffelhoeve en de hoeve d'Oude Schaapskooi, eertijds behorende tot de Christoffelhoeve, zijn beschermd als monument.Waarden

De Sint-Christoffelhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve d'Oude Schaapskooi

Damse Vaart West 6 (Damme)
Hoeve zogenaamd "d'Oude Schaapskooi". Hoeve met 20ste-eeuws woonhuis en losstaande schuur met schaapstal uit eind 18de-begin 19de eeuw aan de westzijde van het erf. Eertijds behorend bij de "Sint-Christoffelhoeve". Schuur heropgebouwd in 1970 wegens vervallen toestand. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)
Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.