Huis Den Bonten Hont

Beschermd monument van 03-07-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oost-Gistelhof
Locatie Oost-Gistelhof 2 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/2105.1
  • 4.01/31005/443.1
  • OW000315

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis Den Bonten Hont

Oost-Gistelhof 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern.

Beschrijving

Het huis Den Bonten Hont is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: “Aangezien dit in kern 16de-eeuws pand, met zorgvuldige neogotische herstelling, een uiterst schilderachtige ligging heeft aan de Reie, waarvan het volume een beeldbepalend element vormt in de Brugse binnenstad.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000488, Oost-Gistelhof 2, advies KCML (S.N., 1985).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.