Beschermd monument

Maison Duysburgh: voorgevel en bedaking hoofdvolume

Beschermd monument van 02-05-2003 tot heden

ID
11703
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11703

Besluiten

Maison Duysburgh: voorgevel en bedaking van het hoofdvolume
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-2003  ID: 4018

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voorgevel en bedaking van het hoofdvolume van het ‘Maison Duysburgh’ of ‘Magasin de la plage’.Waarden

De voorgevel en bedaking van het hoofdvolume van Maison Duysburgh of Magasin de la Plage zijn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

het ‘Maison Duysburgh’ of ‘Magasin de la plage’ vormt via opschrift en afbeelding van het tegel paneel een levendige getuige van het vakantiegebeuren in de kuststad Blankenberge in de eerste helft van de 20ste eeuw Het tegelpaneel vormt een belangrijk item voor de (Belgische) reclamegeschiedenis, omdat het één van de zeldzame bewaarde Belgische reclamepanelen van die oppervlakte is

artistieke waarde

het "Maison Duysburgh" is gebouwd als drager van het tegeltableau en medaillon, rond 1924 als unica's gemaakt door de firma Helman (Sint-Agatha-Berchem), op dat ogenblik de belangrijkste Belgische producent van dergelijke panelen. Het paneel verkeert in perfecte staat, wat zeker niet van alle panelen aan de Belgische kust kan gezegd worden. Het paneel is op het artistieke en reclame-technische vlak zeer fijn uitgewerkt. Het paneel behoort zonder enige twijfel niet tot de serieproducties maar tot de reeks 'unica' die volledig met de hand naar een speciaal ontworpen karton werden uitgevoerd. De gebruikte 'droge-lijn' techniek vergde voor dit paneel een grote technische vaardigheid zowel bij het keramiekschilderen als bij het bakproces. Het ontwerp van het paneel is ook typologisch voor een handelspand aan de kust. De thematiek van het ontwerp - de golvende zee met zeilbootjes en afbeelding van strandaccessoires - is slechts uitzonderlijk bewaard en zelfs internationaal gezien van belang. Het is een nu nagenoeg unieke getuigenis van de specifieke handelsactiviteiten aan de Noordzeekusten omdat noch in Nederland, Frankrijk of Groot-Brittannië een gelijkaardige kwaliteitsvolle realisatie bekend is. De schaalgrootte - een oppervlakte van nagenoeg 7 m2 - maakt het paneel tot de grootste bewaarde reclame-wandtegelpanelen, niet alleen aan de Belgische kust maar ook in de rest van Vlaanderen. De oorspronkelijke kostprijs moet dan ook een hoge financiële investering van de opdrachtgever gevergd hebben.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : het ‘Maison Duysburgh’ of ‘Magasin de la plage’ vormt via opschrift en afbeelding van het tegelpaneel een levendige getuige van het vakantiegebeuren in de kuststad Blankenberge in de eerste helft van de 20ste eeuw. Haaks op de Zeedijk ingeplant, had de Weststraat van oudsher een handelsfunctie.
Als zijnde een pand met een beeldbepalende lijstgevel, resulterend uit een samenvoeging van twee percelen, en een verbouwing tot één handelspand van 1924 naar ontwerp van de Blankenbergse architect A. Neirynck.
Als zijnde een lijstgevel, geconcipieerd naar het tegelpaneel en het medaillon, cf. de verdiepte middentraveeën, de in het paneel uitgespaarde druiplijsten, het gebogen fronton en de ritmerende balkons
Het materiaalgebruik - witte sierbaksteen verlevendigd door rode banden en sierelementen van arduin - is typisch voor de bebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw te Blankenberge. Dit materiaalgebruik geeft samen met de uitwerking van de druiplijsten (zweepslagmotief) een lichte art nouveau-inslag aan het pand
Het volume van het pand - vier bouwlagen onder een steil zadeldak - is erg beeldbepalend in het vrij banaal geworden straatbeeld van de Weststraat, die teruggaand op de Westdijk één van de oudste straten van de badstad is.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Maison Duysburgh

Weststraat 25 (Blankenberge)
Breedhuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder vrij steil pannen zadeldak.