Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vrouwengevangenis

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1985 tot heden
ID: 11705   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11705

Besluiten

Vrouwengevangenis
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1985  ID: 2059

Beschrijving

De vrouwengevangenis is beschermd als stadsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de bescherming van de vrouwengevangenis als volgt werd gemotiveerd: “Aangezien dit groot gebouw met complex en afgewisseld volume- en dakenspel, in een typische Brugse neostijl uitgevoerd, het gezicht bepaalt vanop de Expresweg, waardoor het tevens fungeert als een herkenningspunt.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000489, Vrouwengevangenis, advies KCML (S.N., 1985).


Waarden

De vrouwengevangenis is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vrouwengevangenis

Zandstraat 148 (Brugge)
Zandstraat nr. 148. Voormalige refuge of vrouwengevangenis, thans opvangcentrum voor illegalen. Beschermd als stadsgezicht bij M.B. van 3/07/1985. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge)