Beschermd monument

Sas (of sluis) van de Lieve

Beschermd monument van 17-10-1997 tot heden

ID: 11706   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11706

Besluiten

Sluizen van de Lieve en het Zwin en kazemat van de Lieve
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1997  ID: 3235

Beschrijving

De sluis van de Lieve te Damme, is beschermd als monument.Waarden

Sluis van de Lieve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een laatste materiële restant van de waterverbinding van de havenstad Damme met de grootstad Gent; Als exponent van de 17de-eeuwse sluizenbouw.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een laatste materiële restant van de waterverbinding van de havenstad Damme met de grootstad Gent; Als exponent van de 17de-eeuwse sluizenbouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sas (of sluis) van de Lieve

Ketelstraat zonder nummer (Damme)
* Ketelstraat z.nr. Sas (of sluis) van de Lieve, één van de materiële getuigen van diverse waterwerken te Damme uit de periode kort na 1616 (cf. *kazemat, Haringmarkt en *sluis van het Zwin, Rabattestraat). Beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997. Tevens opgenomen in het stadsgezicht beschermd bij M