Beschermd monument

Huis De Goude Zwane

Beschermd monument van tot heden

ID
11708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11708

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2208

Beschrijving

Het huis De Goude Zwane is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het huis als volgt werd gemotiveerd: “Als pand met een 17de-eeuwse trapgevel met fraai barokportaal en onder meer interessante kelderfragmenten.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000520, Spinolarei 21, advies KCML (S.N., 1986).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Goude Zwane

Spinolarei 21 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel met 17de-eeuws uitzicht doch oude kern.