Westpoort

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Weststraat
Locatie Weststraat z.n. (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/301.1
  • OW000838

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Westpoort

Weststraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

* Weststraat z.nr. Zogenaamde "Westpoort" beschermd als monument bij K.B van 20.02.1939 en opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Enige restant van de vroegere stadversterkingen van het middeleeuwse Lo, die in 1581-1582 op last van de hertog van Anjou en de Prins van Oranje werden geslecht. Dit type stadspoort gaat terug op de tweede helft van de 14de eeuw en kan

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de stadspoort.

Waarden

De voormalige stadspoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.