Pastorie, kosterswoning en herberg

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Lapscheure
Straat Lapscheurestraat
Locatie Lapscheurestraat 2-4 (Damme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31006/767.1
  • OW003139

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Lapscheurestraat 2, Damme (West-Vlaanderen)

Karakteristieke dorpswoning ten noorden naast de kerk, af te leiden uit historisch kaartmateriaal gebouwd in de periode 1770-1777.

Historische site

Lapscheurestraat 4, Damme (West-Vlaanderen)

Lapscheurestraat nr. 4. Historische site die in de 17de eeuw ontstaan is ten noorden van de in 1640 nieuw ingeplante parochiekerk. Thans bestaat het ensemble uit de centraal, haaks op de straat gelegen 17de-eeuwse pastorie met ten zuiden daarvan de herenwoning die in 1845 is opgetrokken als kosterwoning. Ten oosten, 19de-eeuwse stalgebouwen, in 1910 uitgebreid met een haakse stalvleugel en

Beschrijving

De voormalige pastorie, de kosterswoning en herberg te Lapscheure, zijn beschermd als monument.

Waarden

Pastorie, kosterswoning en herberg zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zijnde een gaaf bewaard ensemble dat fasegewijs tot stand is gekomen, bestaande uit een voormalige 17de-eeuwse pastorie, een kosterswoning van circa 1845 en een 18de-eeuwse herberg gelegen binnen de dorpskern van Lapscheure.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een voormalige 17de-eeuwse pastorie, oorspronkelijk ingeplant op een omwalde site. Pastorieën die dateren uit de 17de eeuw zijn een zeldzaam gegeven binnen Vlaanderen, want pas vanaf 1768 was de pastoor verplicht om op zijn beneficie te verblijven.
De voormalige herberg illustreert het type van de 18de-eeuwse kleinschalige herberg en is van historisch belang, als zijnde een zeldzaam overgebleven voorbeeld van een dorpsherberg binnen een dorpskern.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
De voormalige pastorie bewaart interessante bouwhistorische elementen die dateren uit de 17de eeuw zoals onder meer de bewaarde kruis- en bolkozijnen, de sporen van de vroegere muuropeningen en het baksteen en natuursteengebruik.
Het woonhuis is een uniek voorbeeld van een samenstel van twee diephuizen uit de 17de eeuw met een oude kern uit de 14de eeuw en een poortgebouw van circa 1860. Het interieur bevat een gaaf bewaarde gotische schouw en balkenlagen opgebouwd uit moerbalken met zware balksleutels en kinderbalken.
De voormalige kosterswoning van circa 1845 illustreert de sobere neoclassicistische stijl en wordt getypeerd door een bepleisterde en beschilderde lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van arduinen lekdrempels.
De herberg is een gaaf bewaard typologisch voorbeeld van een kleinschalige 18de-eeuwse herberg gelegen binnen een dorpskern.

sociaal-culturele waarde


De pastorie vormt samen met de kerk, de kosterswoning en de herberg de historisch gegroeide dorpskern. Tussen deze elementen bestaat er een sterke visuele band en vormen ze een opvallende eenheid binnen de dorpskern.
De herberg is één van de weinig resterende materiële getuigenissen, zeker teruggaand tot de 18de eeuw, van het dorpsleven in Lapscheure.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.