Beschermd monument

Gemeenteschool met directeurswoning

Beschermd monument van 07-07-2008 tot heden
ID: 11738   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11738

Besluiten

Woningen, oorlogsmonument, grafzerk en gemeenteschool ontworpen door Huib Hoste
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2008  ID: 4525

Beschrijving

De gemeenteschool met directeurswoning is beschermd als monument.Waarden

De gemeenteschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een representatief voorbeeld van de architecturale kenmerken van het werk van Huib Hoste (1881-1957) in de tweede helft van de jaren twintig en meer bepaald door de geleidelijke invloed van de Internationale Stijl. De geometrie van de gevel vindt vanaf nu geleidelijk aan de oorsprong in de functie: in de gemeenteschool te Sint-Michiels vallen afgaand op de verschillende volumes duidelijk de functies af te lezen: woonhuis, trappenhuis, klassenvleugel. Daarnaast vloeit een zekere elegantie voort uit de horizontaliserende belijning van de beschilderde luifels, lekdrempels, vooruitspringende lateien, raambanden en de verticaliserende schoorstenen, voordeur met bakstenen penanten en steunberen.

artistieke waarde


Als modernistisch schoolgebouwtje dat zowel qua exterieur als qua interieur enkele typische kenmerken vertoont. Zo zijn onder meer in het interieur de oorspronkelijke glaspartijen met verschillende kleinere onderverdelingen en afwisselend effen en gestructureerd glas, de trappen, de deels beglaasde binnendeuren met beslag en de tegelvloeren bewaard.

sociaal-culturele waarde


Als één van de enige, nog bestaande scholen die door de bekende architect Huib Hoste is ontworpen;
De school is een representatief voorbeeld in het oeuvre van de internationaal belangrijke architect Huib Hoste die een pioniersrol speelde in de doorbraak van de moderne functionele architectuur in Vlaanderen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeenteschool met directeurswoning

Rijselstraat 71 (Brugge)
Rijselstraat nr. 71. Gemeenteschool met directeurswoning. Gebouwd in 1926 naar een ontwerp van architect Huib Hoste (Sint-Michiels-Brugge). Aan de straatkant situeert zich het schoolhuis met dwars erop het kleine schoolgebouw; achteraan de speelplaats.Het schoolgebouw telt twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen en is opgetrokken in rood baksteenmetselwerk met staand verband.