Beschermd monument

Vakantiewoning Wolvenhoek

Beschermd monument van 07-07-2008 tot heden
ID: 11740   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11740

Besluiten

Woningen, oorlogsmonument, grafzerk en gemeenteschool ontworpen door Huib Hoste
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2008  ID: 4525

Beschrijving

De vakantiewoning, zogenaamd Wolvenhoek, is beschermd als monument.Waarden

De woning Wolvenhoek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
De woning is een representatief voorbeeld van de ontwerpen van de internationaal belangrijke architect Huib Hoste (1881-1957) in de tweede helft van de jaren twintig. In die periode combineert hij principes uit internationale voorbeelden (dakterras, vergroten van de muuropeningen, openwerken van het gebouw naar het zuiden) met elementen uit zijn vroegere werk;
De woning is een voorbeeld van de functionele architectuur waarnaar Hoste streeft. In de compositie van de verschillende balkvolumes kunnen verschillende functies worden onderscheiden: leefruimte, keuken, trappenkoker en schouw. De driedimensionaal uitgewerkte gevel is niet louter decoratie, maar wel de uitwendige vertolking van de interne functionele organisatie;
De woning wordt vermeld in de gerenommeerde eigentijdse tijdschriften La Cité & Tekhné (1932) en Batîr (1933);
De woning is een representatief voorbeeld van het modernisme, een architectuurtendens die in België op het einde van de jaren twintig en de jaren dertig zijn ingang vindt.

sociaal-culturele waarde


De woning is een representatief voorbeeld in het oeuvre van de internationaal belangrijke architect Huib Hoste die een pioniersrol speelde in de doorbraak van de moderne functionele architectuur in Vlaanderen. Hij slaagde erin de principes van de Stijl-beweging op een eigen manier te interpreteren;
Als zijnde een voormalige vakantiewoning, die getuigt van vrijetijdsbesteding van de burgerij tussen de twee wereldoorlogen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakantiewoning Wolvenhoek

Alfons De Baeckestraat 39 (Brugge)
Alfons de Baeckestraat nr. 39. Woning "Wolvenhoek". Modernistisch woonhuis van 1929 gebouwd naar een ontwerp van architect Huib Hoste (Sint-Michiels-Brugge). Ontworpen als vrijstaande vakantiewoning voor de Brugse apotheker Karel De Wolf in een toen nog landelijke hoek van Sint-Michiels. Deze woning maakt een erg geometrische indruk. In feite is ze opgebouwd zowel in plan als in opstand, u