Beschermd monument

Hulsthagen met gemengde houtkant op talud

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden

ID
11769
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11769

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4751

Beschrijving

De bescherming omvat de begroeiing langs weerszijden van het holle weggedeelte van de Soldatenstraat te Westouter, de holle weg en een aansluitende strook van 5 meter breedte. De begroeiing bestaat uit afsluitingshagen van scherpe hulst en fragmenten van gemengde houtkanten met enkele knotpopulieren.Waarden

De holle wegbegroeiing (divers), met inbegrip van een deel van het openbaar domein van de Soldatenstraat, inclusief een aansluitende strook van 5 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Als representatief en karakteristiek voorbeeld van een gedegenereerde houtkant op de taluds van een holle weg die als een slingerend historisch tracé op een heuvelflank gelegen is.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Als representatief en karakteristiek voorbeeld van een gedegenereerde houtkant op de taluds van een holle weg die als een slingerend historisch tracé op een heuvelflank gelegen is.

volkskundige waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Als representatief en karakteristiek voorbeeld van een gedegenereerde houtkant op de taluds van een holle weg die als een slingerend historisch tracé op een heuvelflank gelegen is.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde: : Als zeldzaam voorbeeld van een gedegenereerde houtkant met een zeer soortenrijke verzameling van zowel autochtone soorten als oude cultuursoorten, zowel in opgaande als in geknotte groeivorm, die door hun diversiteit, hun soortspecificiteit en hun soortzeldzaamheid representatief zijn voor een gevarieerde holle wegbegroeiing.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hulsthagen met gemengde houtkant op talud

Soldatenstraat zonder nummer (Heuvelland)
Langs weerszijden van het halfverharde holle weggedeelte van de Soldatenstraat bevinden zich relicten van verwilderde ongeschoren afsluitingshagen van scherpe hulst met fragmenten van gemengde houtkanten van onder meer gewone haagbeuk, gewone es, sleedoorn, een- en tweestijlige meidoorn.