Beschermd monument

Wilgenkaphaag en hopakker

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden
ID: 11773   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11773

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4751

Beschrijving

De kaphaag van schietwilg langs de Sint-Pietersstraat te Westouter is beschermd als monument. De bescherming omvat de kaphaag, de volledige hopakker en een aansluitende strook van 5 meter langs de kaphaag.



Waarden

De kaphaag (schietwilg) met hoppeveld, inclusief een aansluitende strook van 5 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zeldzaam en mogelijk uniek voorbeeld van een aan één zijde door een levende groende wand afgeschermd hoppeveld.

sociaal-culturele waarde

Als gaaf en authentiek, mogelijk zelfs uniek voorbeeld van een kaphaag als wind- en/of regenbeschutting langsheen een hoppeveld.

historische waarde

Als gaaf en authentiek, mogelijk zelfs uniek voorbeeld van een kaphaag als wind- en/of regenbeschutting langsheen een hoppeveld.

volkskundige waarde

Als gaaf en authentiek, mogelijk zelfs uniek voorbeeld van een kaphaag als wind- en/of regenbeschutting langsheen een hoppeveld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wilgenkaphaag bij hopakker

Sint-Pietersstraat zonder nummer (Heuvelland)
De hopakker met begrenzende kaphaag ligt in de Poperingse hopperegio en heeft een oppervlakte van circa 1,5 hectare. Aan de westelijke zijde is over een lengte van circa 215 meter een continue kaphaag geplant met naar schatting een 150-tal schietwilgen.