Beschermd monument

Den Grooten Boodt en Oud Huis Amsterdam

Beschermd monument van 26-04-2002 tot heden

ID: 11776   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11776

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3848

Beschrijving

De voormalige handelshuizen, later voorzien van lijstgevels en in 1986 samengevoegd tot hotel, zijn beschermd als monument.



Waarden

Het pand, zogenaamd Oud Huis Amsterdam, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

het pand bevat nog enkele interessante 18de- en 19de-eeuwse interieurelementen zoals onder meer het zogenaamde Garemijnsalon met goudleder en supraportes voorzien van schilderijtjes op doek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een pand met vrij eenvoudige lijstgevels waarachter een oude kern schuil gaat af te lezen van de gaaf bewaarde kelders onder meer een kelder met het jaartal 1670 en een kelder voorzien van een gewelf rustend op een knoppenkapiteel.

sociaal-culturele waarde

als zijnde voormalige handelshuizen langs de belangrijkste invalsroute van Brugge die in de loop van de eeuwen werden samengevoegd en aangepast volgens de heersende architectuurstijlen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Den Grooten Boodt en Oud Huis Amsterdam

Spiegelrei 5 (Brugge)
Oorspronkelijk twee panden, thans hotelcomplex met uitgang aan het Genthof "Relais Oud Huis Amsterdam" zie opschrift in fries en uithangbord met smeedijzeren arm naar ontwerp van Y. Parmentier van 1986.