Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluisje op de Grote Laak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
117794
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/117794

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.

Waarden

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)
Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)