Beschermd monument

Wegwijzer

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID
11783
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11783

Besluiten

Wegwijzer
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4942

Beschrijving

De wegwijzer op de hoek van twee doorgangswegen naar de dorpskernen van Lapscheure, Damme en Moerkerke, is beschermd als monument.Waarden

Wegwijzer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zijnde een zeldzame getuige van het straatmeubilair van circa 1900, namelijk een gietijzeren wegwijzer met neoclassicistische vormgeving. De meeste van dergelijke functionele objecten zijn verdwenen. In Vlaanderen zijn dergelijke wegwijzers een zeldzaamheid geworden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een wegwijzer die dateert van circa 1900. Zoals gebruikelijk bij het 19de-eeuwse industrieel vervaardigde straatmeubilair, is de wegwijzer met zorg vormgegeven volgens de toen heersende neoclassicisme.

industrieel-archeologische waarde


Als zijnde één van de weinige nog in situ bewaarde exemplaren en als dusdanig een goed bewaard voorbeeld alsook een materiële getuige en illustratie van de wijze waarop circa 1900 het wegverkeer werd geleid en de bestemmingen werden aangeduid. Het gaat hier tevens om een materiële getuige van de veelzijdige massaproductie van de toenmalige ijzergieterijen, in casu van de esthetische opvattingen die werden toegepast.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegwijzer

Vredestraat zonder nummer (Damme)
Wegwijzer op de hoek van twee doorgangswegen naar de dorpskernen van Lapscheure, Damme en Moerkerke (zie vermelding op de drie borden). Zwart geschilderde gietijzeren zuil met neoclassicistische ornamentiek, onder meer bekroning met granaatappel. De paal dateert uit eind 19de of begin 20ste eeuw en is gesigneerd: "JOS. VAN AERSCHOT / 860 / HERENTALS".