Beschermd monument

Kunstenaarswoning Jules Dobbelaere

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
11791
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11791

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4266

Beschrijving

De kunstenaarswoning van glazenier Jules Dobbelaere ontworpen door architect Louis Ernest Charels (soms ook verkeerdelijk Charles genoemd) is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis van drie traveeën onder een trapgevel van zeven treden en een topstuk. De bijgebouwen onder lessenaarsdak aan de achterzijde en het aansluitende diephuis van één travee met toegangspoort aan de straatzijde zijn niet opgenomen in de bescherming.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Als typische creatie van de Brugse architect Louis Charles [Charels] die een duidelijke voorliefde vertoonde voor overdadige, neobarokke gevels.
Als voormalig woonhuis met bijhorend atelier van de glazenier Jules Dobbelaere (1859-1916). Wellicht zijn de glas-in-loodramen in de voorgevel dan ook van zijn hand.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als voorbeeld van een pand met een uitvoerig verfraaide, neobarokke gevelversiering die wel vaker het Brugse stadsbeeld sieren op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kunstenaarswoning Jules Dobbelaere

Walplein 39 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk één en drie traveeën en beide twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Opgetrokken in 1905 naar ontwerp van architect Louis Ernest Charels (Brugge) als woonhuis van glazenier Jules Dobbelaere.