Beschermd monument

Knotbomenrij

Beschermd monument van tot heden

ID
118
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/118

Besluiten

Knotbomen van zomereik en een deel van de straat
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4750

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft een knotbomenrij van veertien zomereiken en een deel van de Hertbreemstraat. In het besluit wordt foutief van vijftien bomen gesproken.Waarden

Vijftien knotbomen van zomereik (Quercus robur) en een deel van de straat zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zoals vaak is deze knoteikenrij aangeplant op een aarden wal in verband met de grondwaterstand. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen. De onverharde veldweg is een oude verbindingsweg die haaks staat op de landduingordel.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde : de knoteiken zijn een belangrijk beeldbepalend object in een relict van een kleinschalig landschap. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm die geaccentueerd wordt door de aarden wal waarop zij werden aangeplant. Het lineair aspect van de bomenrij en de oude veldweg versterken elkaar.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotbomenrij van knoteiken

Hertbreemstraat (Aarschot)
De knotbomenrij van vijftien knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat samen met enkele opgaande bomen op een bescheiden aarden wal langsheen een onverharde weg in het oosten van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.