Beschermd monument

Ensemble in neoclassicistische stijl: hotel Le Singe d'Or

Beschermd monument van tot heden

ID
11805
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11805

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3848

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het hotel Le Singe d'Or is beschermd als monument.Waarden

Het hotel Le Singe d'Or is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als neoclassicistisch hotel dat deels in 1839 is ontworpen door stadsarchitect Jean-Brunon Rudd en dat getuigt van zijn voorkeur voor de neoclassicistische stijl;
Als zijnde een hotel met een fraai gedecoreerde gelagzaal in neo-Vlaamse-renaissancestijl, waarvan de wandbespanning is beschilderd door de vermaarde Brugse schilder Florimond Van Acker. De historiserende personages en taferelen zijn typisch voor zijn oeuvre. De iconografie van het geheel sluit overigens nauw aan bij de functie als hotel en restaurant;
Als zeldzaam voorbeeld voor Brugge en zelfs voor Vlaanderen van een bewaarde gelagzaal uit die periode;
De gelagzaal is ontegensprekelijk de uiting van een modetrend van de gegoede burgerij van de jaren 1880-1890 om het interieur te laten decoreren in een artistiek en esthetisch sterk gewaardeerd eclecticisme. De iconografie van het interieur sluit volledig aan bij de functie van restaurant of café.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een neoclassicistisch hoekpand van 1839, en aangepast in 1856 en 1916, dat mogelijk is opgetrokken als hotel in de buurt van het toenmalige station op 't Zand.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld in Brugge en zelfs Vlaanderen van een bewaarde gelagzaal van die periode.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble in neoclassicistische stijl

't Zand 18-21 (Brugge)
Het ensemble van neoclassicistische monumentale panden maakt deel uit van een niet volledig gerealiseerd totaalconcept. In 1838 ontwierp stadsarchitect Jean Brunon Rudd deze uniforme, neoclassicistische gevelwand voor ’t Zand.Het ensemble van neoclassicistische monumentale panden maakt deel uit van een niet volledig gerealiseerd totaalconcept. In 1838 ontwierp stadsarchitect Jean Brunon Rudd deze uniforme, neoclassicistische gevelwand voor ’t Zand. Vier panden werden gerealiseerd, waaronder het hotel Le Singe d'Or, hotel Graaf van Vlaanderen en de panden op nummer 20 en 21.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.