Beschermd monument

Vredegerecht en stadsgevangenis: gevels en bedaking

Beschermd monument van 13-06-1973 tot heden
ID: 1181   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1181

Besluiten

Vredegerecht en bijhorende gevangenis: gevels en bedaking
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-1973  ID: 652

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gevels en daken van het vredegerecht en de achterliggende stadsgevangenis.Waarden

De gevels en bedaking van het vredegerecht en de bijhorende gevangenis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Stadsgevangenis

Grote Markt zonder nummer (Tienen)
Het project voor de bouw van een nieuwe gevangenis kwam voor de eerste maal aan de orde in 1833, pas in 1847 stelde Fran├žois Drossaert het eigenlijke ontwerpdossier samen.


Vredegerecht

Grote Markt zonder nummer (Tienen)
Neoclassicistisch gebouw naar ontwerp van Drossaert, op het hoofdgestel gedateerd 1834.