Beschermd monument

Geboortehuis René Declercq

Beschermd monument van 27-09-1979 tot heden
ID: 11812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11812

Besluiten

Geboortehuis René de Clerq
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1979  ID: 1329

Beschrijving

Het huis, waar de dichter René Declercq geboren werd in 1877, is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde als volgt gemotiveerd: "Dit gebouw is een vrij gaaf gebleven huis uit het einde van de 18de eeuw. Op de gevel leest men nog het jaartal 1790. Het huis is grotendeels onveranderd gebleven sindsdien. Het schrijnwerk: de deuren, luiken, vensters zijn nog allemaal van het oude type, en waarschijnlijk oorspronkelijk. Het interieur van het huis is eveneens zeer gaaf gebleven, met oude vloer, balken, pompsteen en oorspronkelijke pomp. Dit is wel zeer uitzonderlijk." En verder vormt het huis "een herdenking aan de dichter René de Clercq."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000357, Geboortehuis René Declercq, verslag voorontwerp (1977).


Waarden

Het geboortehuis van René de Clercq is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geboortehuis René Declercq

René De Clercqstraat 8 (Deerlijk)
Geboortehuis van dichter René Declercq (1877-1932). Heden museum René Declercq. Beschermd als monument bij K.B. van 27 september 1979. René Declercq werd in 1877 geboren als jongste kind van het gezin Declercq. Hij studeerde Germaanse filologie aan de universiteit van Gent en promoveerde tot doctor.