Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouwe ter Ruste

Beschermd monument van 27-04-2005 tot heden
ID: 11813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11813

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rust
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-2005  ID: 4363

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de in oorsprong 17de-eeuwse kapel Onze-Lieve-Vrouwe ter Ruste met sporen van talrijke verbouwingen, onder meer de noordelijke uitbreiding als spinschool in de 19de eeuw.Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouwe ter Ruste is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Door de aanwezigheid van het 17de-eeuws mirakelbeeldje en het 19de-eeuwse meubilair:
Het neogotisch retabel;
Het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind geplaatst in koperen schrijn, een 17de-eeuws gepolychromeerd houten beeldje;
Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten doorboord door zeven zwaarden, een 19de-eeuws gepolychromeerd houten beeld;
Zeven in de muur ingewerkte reliëfs die de zeven smarten van Maria afbeelden in 19de-eeuws gepolychromeerd hout.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een 17de-eeuwse kapel opgetrokken in 1639, af te leiden uit de jaarankers. Ondanks de verbouwingen in de loop van de 19de- en 20ste eeuw behield de kapel grotendeels haar oorspronkelijk uitzicht, zo blijkt uit het landboek van Deerlijk (1774) en ander iconografisch materiaal;
Als zijnde de enige behouden 17de-eeuwse kapel te Deerlijk. Archiefmateriaal wijst erop dat er minimum drie belangrijke kapellen in Deerlijk stonden;
Als zijnde beeldbepalend door de typische ligging op een kruispunt van wegen;
De voormalige spinschool voor armen als zijnde deel uitmakend van de geschiedenis van de kapel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van religieuze gebruiken in het ancien regime, met name de stichting van een kapelanie in ruil voor diensten in de vorm van het opdragen van missen;
Als zijnde sinds de 18de eeuw een belangrijk bedevaartsoord;
De voormalige spinschool als zijnde een getuige van hoe de bloeiende textielnijverheid in (West-)Vlaanderen aanzet gaf tot het oprichten van spinscholen in de meeste dorpen en steden in Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouwe ter Ruste

Kapel ter Rustestraat 21 (Deerlijk)
Kapel gelegen in de dorpskern van Deerlijk, ten zuidwesten van de parochiekerk Sint-Columba, op het kruispunt van wegen van de Braamakkerstraat en Kapel ter Rustestraat. De kapel wordt gesticht in 1639 op grond van de heerlijkheid Ten Doorne.