Beschermd monument

Windmolen Dorpsmolen of Molen van Thooft

Beschermd monument van 29-05-1964 tot heden
ID: 11815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11815

Besluiten

Stenen windmolen Dorpsmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 517

Beschrijving


Waarden

De stenen windmolen genaamd Dorpsmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Dorpsmolen of Molen van Thooft

Eienbroekstraat zonder nummer (Damme)
* Eienbroekstraat nr. 3. Dorpsmolen of Molen van Thooft. Beschermd als monument bij K.B. van 29/05/1964. Stenen grondzeiler op molenbelt, gelegen op 200 meter ten noordwesten van de dorpskern van Oostkerke. De stenen korenmolen werd in 1875 opgetrokken ter vervanging van een eeuwenoude houten molen die op die plaats aanwezig was. Ten zuidwesten van de molen, het witgeschilderde molenaarshu