Beschermd monument

Preventorium Le Home du Grand Air de Liège

Beschermd monument van 25-07-2008 tot heden
ID: 11818   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11818

Besluiten

Vakantietehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-2008  ID: 4527

Beschrijving

Het voormalig preventorium Le Home du Grand Air de Liège, gebouwd in 1933 en in 1979 ingehuldigd als Medisch Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs, is beschermd als monument.


Waarden

Voormalige Home du Grand Air de Liège, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dit gebouw is van belang voor de sociale geschiedenis en de architectuur geschiedenis van België.
Deze voormalige home vormt een belangrijke schakel in de evolutie van het sociaal toerisme in België tijdens het interbellum. De kinderhomes werden sinds de tweede helft van de 19de eeuw opgericht als een reactie op de gevolgen van de industrialisatie en de slechte leefomstandigheden in de steden. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag in het interbellum. Le home du Grand Air de Liège werd gebouwd als vakantieverblijf voor kinderen van onbemiddelde arbeidersfamilies uit Luik naar ontwerp van architect Dedoyard in 1933.
Het betreft een vrij eenvoudig en functioneel ontwerp, dat omschreven wordt als romantisch Kubistisch.
Dit project is voor zijn tijd op vele vlakken progressief te noemen en genoot in de jaren na zijn constructie veel aandacht omwille van de logica van zijn plan opbouwen zijn kleurwerking. Deze home werd in 1934 bekroond met de jaarlijks fel begeerde architectuurprijs Prijs van de Ven, een financiële erkenning voor de vijf meest vooruitstrevende bouwwerken uit het voorgaande jaar.
Het complex is een markant en goed bewaard voorbeeld uit het interbellum van een innoverende architectuur. Maximale verlichting en verluchting, belangrijke doelstellingen bij de realisatie van een home, werden door een doordachte inplanting en opbouw van het gebouw optimaal verwezenlijkt. De functionele planindeling wordt gekenmerkt door zuidelijk gerichte leefruimten en een noordelijke oriëntatie voor de dienstruimten. Het complex wordt tevens gekarakteriseerd door een verzorgde eenvoudige vormgeving met een bijzondere aandacht voor het materiaalgebruik.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een ontwerp van architect Georges Dedoyard (1897-1988) een belangrijk vertegenwoordiger van de Moderne Beweging in Luik, die een groot deel van de 20ste eeuw behoorde tot de Luikse architecturale avant-garde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Preventorium Le Home du Grand Air de Liège

Driftweg 77 (De Haan)
Voormalig preventorium "Le Home du Grand Air de Liège", gebouwd in 1933 en in 1979 ingehuldigd als "Medisch Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs", beschermd als monument bij M.B. van 25/07/2008.