Beschermd monument

Windmolen Hubertmolen

Beschermd monument van 27-04-1993 tot heden
ID: 11823   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11823

Besluiten

Houten windmolen Hubertmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-1993  ID: 2513

Beschrijving

De houten windmolen Hubertmolen te Wenduine, is beschermd als monument.


Waarden

Houten windmolen zogenaamd Hubertmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als kleine houten windmolen van het gemengde type, opgetrokken in 1880 en als enig bewaard voorbeeld van dit type.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Hubertmolen

Ringlaan zonder nummer (De Haan)
Houten windmolen, zogenaamd "Hubertmolen", beschermd als monument bij M.B. van 27/04/1993. Omgeving al voordien beschermd als landschap bij R.B. van 8/02/1946. De houten molen is als type enigszins te vergelijken met de Hollandse wipmolens.