Beschermd monument

Bunker Blankenberghe Mole

Beschermd monument van tot heden

ID
11828
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11828

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-2007  ID: 4483

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van het steunpunt Blankenberghe Mole.Waarden

Het restant van het steunpunt Blankenberghe Mole is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire .geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de- belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, .kort voor. en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen ·in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten. Deze relicten van de Altantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.
Het restant van het Steunpunt Blankenberge-Mole te Blankenberge maakte deel uit van een omvangrijk en belangrijk steunpunt dat als doel had de havengeul te verdedigen. Het restant omvat een geschutsbunker, van een type dat uniek is voor België, en zelfs uitzonderlijk genoemd kan worden voor de hele Noordzeekust. Deze gaaf bewaarde geschutsbunker was uitgerust voor een anti-tankkanon dat de havengeul en het strand in oostelijke richting flankeerde. Het betreft een Regelbau 680.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Steunpunt Blankenberghe Mole

Wenduinse Steenweg zonder nummer (Blankenberge)
Op de westelijke oever van de havengeul te Blankenberge was tijdens de oorlog een omvangrijk steunpunt gelegen. Thans resten er nog twee bunkers waarvan er één voor 99 % verzand is.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.